BEDRIJFSPROFIEL

Brujo Rioolbeheer is in de jaren tachtig van de vorige eeuw voortgekomen uit een installatiebedrijf.

Brujo Rioolbeheer zorgt voor ontwerp, installatie, onderhoud, storingen en ontstopping.

Het bedrijf is werkzaam voor overheid en particulieren en richt zich met name op renovatie van drukrioleringen en pompstations.

Brujo Rioolontstopping
Markiezenhof 13
4141 JP Leerdam
Tel. 0345 - 641900
Fax. 0345 - 642703
E-mail. info@brujo.nl